Loffice Budapest Coworkid by Loffice

A kisgyermekes édesanyák munkába való visszaintegrálását segítő közösségi modellen dolgozik a Loffice csapata. A kezdeményezés célja a gyermekeket nevelő családok, ezen belül is az édesanyák és a babák segítése olyan szakmai programok által, melyek biztosítják számukra a karrier és a családos élet harmóniáját.

HELYZETISMERTETÉS

 • Hazánkban a napközbeni ellátás igénybevételét számottevően befolyásolja az a tény, hogy a kisgyermekek gondozását hagyományosan a család végzi, ezért a 3 éven aluli gyermekeknek kevesebb, mint 17%-a kap bölcsődei ellátást (Budapesten 1 férőhelyre 4 potenciális jelentkező jut – KSH 2015). Ez az arány jelentősen alacsonyabb az EU-s országok 30%-os átlagánál, és messze elmarad Dánia, Hollandia és Norvégia 50%-ot is meghaladó értékétől.
 • Magyarországon a család-támogatási rendszer lehetővé teszi, hogy a kismamák évekig otthon maradjanak gyermekeikkel. A kisgyermekes anyák foglalkoztatási aránya igen alacsony, így különösen érthető, hogy maguk vállalják a napközbeni gondozást.
 • Ennek köszönhetően a külvilágtól izoláltan élnek, sokszor túlterheltek a mindennapos háztartásvezetéssel és csecsemő-, gyermekgondozással járó kihívásoktól.
 • Sok esetben fenyegetettségként jelenik meg munkahelyük elvesztése is, amennyiben az otthongondozás ideje elhúzódik.
 • A hivatás és a család nehezen összeegyeztethetőek, amely feszültségekhez vezet, a családon belül is.

MEGOLDÁS

 • Számtalan nőben benne él az igény, hogy a gyermek-neveléssel párhuzamosan szakmailag kiteljesedjenek. Szükségük van arra, hogy kitörjenek a magányból, valamint, hogy hasonló érdeklődésű emberekkel töltsék mindennapjaik egy részét, tovább képezzék magukat.
 • A COWORKID modell a családi és munka szerepek harmonikus összeegyeztetésén túl, jó példával járhat elöl, ezáltal ösztönzi a gyermekvállalást, támogatja a nők esélyegyenlőségét, szakmai kiteljesedését, valamint segítséget nyújt a sikeres üzletnyitáshoz vagy a részmunkaidőben / távmunkában végezhető álláskereséshez (család-barát munkahely program).
 • Célunk egy női vállalkozói közösség és szakmai hátterének megteremtése, ahol vállalkozást segítő programokkal és tanácsadással segítjük a közösség tagjait és ahol a tagok egymásra találásának segítése és munkájuk támogatása kapja a fő szerepet.

MIT KÍNÁL A LOFFICE?

 • Vállalkozást segítő programokat és tanácsadást anyák számára, akik magánvállalkozóként, szabadúszóként szeretnének tevékenykedni, vagy fejleszteni szeretnék már meglévő üzletüket.
 • Átképzési programokat, hogy az anyák új területen teljesedhessenek ki.
 • Szakmai tanácsadást és együttműködést nagyvállalatok számára, akik szívügyüknek érzik a kisgyermekesek reintegrációját.

KÖZÖNSÉG

 • a családalapítást követően magukat átképezni szándékozó anyukák
 • a családalapítást követően vállalkozói létben gondolkodó anyukák
 • egyéni vállalkozó és kisvállalkozó édesanyák
 • távmunkában / részmunkaidőben dolgozni szándékozók
 • család-barát szemlélettel rendelkező munkaadók (azon vállalatok esetében, amelyek ragaszkodnak munkavállalóikhoz és feladatuknak érzik a nők támogatását / családbarát munkahely program)

Rendezvényközpont

Tudj meg többet!

 

KÖZÖSSÉGI IRODA

Tudj meg többet!