Loffice Budapest European Coworking Network

2015 nyarán olyan innovatív kooperáció jött létre Európa határain átívelve, amely a fiatalok vállalkozási kedvét igyekszik növelni, tudással és kapcsolatrendszerrel támogatva őket. A European Coworking Network nemzetközi csapata, az Erasmus +-szal karöltve, azon dolgozik, hogy egy egyszerűbb, könnyebb és több sikert ígérő támogatói programmal álljon a fiatalok rendelkezésére.

 

 

2015. augusztusában kezdtük el a közös munkát a European Coworking Network projekt tagjaként. A Zadar Megyei Fejlesztési Ügynökség és Zadar városa 2015. szeptember 24-25-én tartotta az első nemzetközi találkozót. Horvátországban, Zadarban találkoztunk a nemzetközi partnerszervezetekkel. A konzorcium tagjaival a kétnapos találkozón részletesen megterveztük a 2017 augusztusáig tartó időszakot. Összesen 170.000 EUR keret áll rendelkezésünkre, a kitűzött célokat 2017. augusztusáig kell végrehajtanunk. A tevékenységünket teljes egészében az Erasmus Plus program finanszírozza. A konzorcium vezetője a Zadar Megyei Fejlesztési Ügynökség, a konzorcium tagjai: Zadar városból az Impact Hub Zagreb,  Belgiumból a Betacowork, a Social Innovation Center Lettországból, a Sociedad de Promoción Economica de Gran Canaria Spanyolországból, illetve a budapesti Loffice.

A projekt a fiatalok körében jelentkező munkanélküliséget, illetve az  egyéni foglalkoztatás hiányát vizsgálja Ezek a problémák feltételezik, hogy csökkenteni kell a vállalkozni vágyók kezdeti költségeit (iroda bérleti díjának költségeit, asszisztencia költségeit stb.), valamint segíteni kell őket abban, hogy leküzdjék az elszigeteltség érzését. A cél, hogy segítsük a fiatal neonomádokat, hogy Európa szerte megtalálják a megfelelő és megfizethető munkakörülményeket, növeljük a vállalkozói kedvet, valamint kreatív gondolkodásra és az innováció előmozdítására ösztönözzük a fiatalokat. A projekt erősíteni kívánja a vállalkozói szellemiséget, felhívja a figyelmet a többnyelvűség, illetve az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fontosságára, valamint a digitális tartalmak használatára és terjesztésére buzdít. Mindezen célkitűzések összhangban állnak a 2015. évi Erasmus+ munkaprogramban foglaltakkal.

A tevékenységünk, vagyis a projekt célja, hogy a coworking koncepció megismertetésén, előmozdításán és fejlesztésén keresztül minél több fiatalt ösztönözzünk arra, hogy merjen vállalkozni. A cél a vállalkozói szellemiség kifejlesztése a fiatalok körében. A projektpartnerek azok a gazdasági szereplők, illetve coworking irodák üzemeltetői Európa különböző országaiból, akik a már meglévő kapcsolataik és tapasztalataik segítségével elő tudják mozdítani a projekt célkitűzését. Mindezek mellett ennek a nemzetközi csapatnak lehetősége van új kapcsolatok, ismeretek és tapasztalatok megszerzésére közvetlenül a felhasználóktól és a coworking terek üzemeltetőitől.

„A coworking modell összehasonlító tanulmánya a magán, az állami és a civil szektor területén” című tanulmány magyarul ITT, angolul pedig ITT tölthető le.

 

 

Bemutatjuk az Erasmus+ oktatási modulját!

Az Erasmus+ program keretén belül, a European Coworking Network csapatának köszöhetően ezúttal egy oktatási modult mutatunk be. A modul elsődleges célja, hogy a fiatalok vállalkozókedvét növelje, ezzel kapcsolatos ismereteiket bővítse egy oktatási program keretében.

A modult most megosztjuk a nagyközönséggel is, hiszen a projekt célja, hogy ne csak a résztvevő coworking irodák, hanem minden, a téma iránt érdeklődő szervezet, iroda vagy oktatási intézmény profitáljon a kétéves program eredményeiből.

A modul támpontot szolgáltat egy jól felépített, logikusan végigvitt oktatási naphoz. A program során a vállalkozói lét minden fontos aspektusára kitérhetünk, az ötleteléstől kezdve a pénzügyi ismeretek át a márkaépítésig. A modul ajánlása szerint a különböző témák mentorait a szakma legjobbjai közül érdemes válogatni.

A program épít a projekt során végzett kutatásokra, felmérésekre, a mai piaci helyzetre, valamint beépíti a modern pedagógia módszertani elemeit is.

A modulhoz kapcsolódó kiegészítő anyagok a későbbiekben megtalálhatóak lesznek honlapunkon.

A modul magyar nyelvű változatát ITT, az angol nyelvű változatát pedig ITT tudod letölteni.

Használd bátran!

Rendezvényközpont

Tudj meg többet!

 

KÖZÖSSÉGI IRODA

Tudj meg többet!